Brug af Klubbens kajakker

    

Fra handicaproningKlubben råder over en større flåde af kajakker, som klubbens medlemmer kan benytte. Generelt gælder, at man selvfølgelig passer på klubbens kajakker, som var det ens egen.

Efter endt roning tørrer man kajakken af med et håndklæde.

Skader

Vi kan alle være uheldige og lave en skade, selvom vi passer på både og udstyr. Hvis det sker eller du opdager en skade på materiellet, skal det straks skrives ind i skadeprotokollen på “Rokort”.

Hvis skaden er så alvorlig at båden ikke kan anvendes eller vil tage skade af at blive anvendt, så hæng en »defekt« seddel på båden. Vi skal bruge “Rokort” til skademeldinger for at give materialmesteren og Claus Palm en chance for at følge med i kajakkernes tilstand. Det er umuligt og en uoverkommelig opgave at kontrollere alt materiel for fejl og mangler hele rosæsonen igennem.

Farvekoden på kajakkerne

Kajakkerne har enten en rød, gul eller grøn markering i spidsen, der angiver deres sværhedsgrad.

Kajakker med en rød markering er til seriøs roning. Disse kajakker skal altid være brugbare til en træningstur og til løb. Man skal godkendes af træningslederen for at benytte dem.

Kajakker med en gul markering er for alle A-roere. Ved træning kan træningslederen give tilladelse til brug af disse kajakker til B-roere.

Kajakker med en grøn markering er begynder-kajakker.

Derudover har klubben børnekajakker samt polokajakker.

Pagajer

Klubbens pagajer kan frit benyttes af klubbens medlemmer. Ved skader skrives på whiteboardet i omklædningsrummet, hvad der er gået i stykker samt ens navn. Man er selv ansvarlig for at få den pågældende skade repareret. Klubben stiller materialer m.m. til rådighed, dog ikke ved hærværk m.m.