Vil du begynde at ro kajak

Venteliste 2022

Hvis du vil sættes på ventelisten til begynderholdet 2022, så skrive en mail til Dragør Kajak Klubs træner Mik Østergaard.

Hvis du er erfaren kajakroer eller har IPP 2 certifikat kan du kontakte Mik eller bestyrelsen med ønske om at blive medlem.

Sandkassen - Google Earth

I Dragør Kajak Klub undervises kun i turkajak. Klubben råder dog over 2 havkajakker, men satser på motions- og kaproning. Klubben har 35 klubkajakker og 30 private tur- eller kapkajakker i de 2 bådhuse ved siden af klubhuset.

Begynderholdet for 2021 er fuldtegnet, og venteliste til 2022 er oprettet. Mikael (Mik) Østergaard er træner i Dragør Kajak Klub med periodevis hjælp fra andre erfarne medlemmer.

På begynderholdet får man en kyndig instruktion i kajakroningens "mysterier", herunder pagajteknik, roteknik, entring efter kæntring, lægge til bro, brink og bred. Du vil lære om kajaktyper, turroning, konkurrenceroning, sikkerhed og meget mere.

Hvornår må jeg ro for mig selv?

Er du en øvet roer skal du vise klubbens træningsleder, hvad du kan, samt bestå entringsprøve, før du får lov at ro ud alene.

Begyndere skal have roet ca. 50 kilometer i "Sandkassen" ud for Nordstranden, hvor man kan bunde, og have aflagt en entringsprøve og en svømmeprøve. Ved entringsprøven skal man vise, at man kan komme op i kajakken igen efter en kæntring. Instruktion i entringsprøven får du af instruktørerne.

Svømmeprøven er på 600 m i havet ud for Nordre Mole.

Når man har klaret disse ting, er man A-roer, og kan få en nøgle til skuret med klubbens kajakker mod et depositum. Derefter kan man frit ro, hvor man har lyst - under eget ansvar.

Dragør Kajak Klub råder over en stor kajakflåde med flere forskellige typer af tur- og kaproningskajakker til en og to personer. Får du lyst til at få din egen kajak, kan du have den liggende i bådskuret, hvis der er plads.

Du finder Dragør Kajak Klub ved den nordlige mole i Dragør Havn.

Med venlig hilsen
Mik

Ungdomsroere

Ungdomsroningen har løbende optag og bliver varetaget af fire faste trænere som er, Bent, Bubi, Morten og Tine. Mik har tilbudt sig som vikar, hvis det er nødvendigt. Vi mødes med de unge onsdage kl. 16.30 med håb om, at de unge på den måde også bliver en del af det sociale liv der foregår om onsdagen. (Bent, Bubi og Morten træner onsdag). Desuden vil der være træning hver lørdag kl. 09.00. Tine træner med om lørdagen.

Hvis du vil starte, så kom ned i klubben onsdag kl. 16.30 eller lørdag kl. 9.00. Man er velkommen til at prøve at ro et par gange uden af melde sig ind. Hvis man vil ro mere skal man efterfølgende meldes ind.