Regler for udlån af klubhuset

 

   

   Ansøgningsskema


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Medlemmer af Dragør Kajak Klub kan låne klubhuset og gården til afholdelse af egne runde fødselsdage, receptioner og lignende.
 2. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om formålet med arrangementet. Hvis det ikke anføres vil bestyrelsen ikke give tilladelsen.
 3. Man skal være over 18 år og have været medlem af Dragør Kajak Klub i mere to år, før man kan låne klubhus og gård.
 4. Klubmedlemmet, der afholder festen, er ansvarlig for klubhus, gård samt alt materiel i og omkring klubhuset og skal erstatte, hvad der bliver ødelagt.
 5. Antallet at inviterede skal være afpasset i forhold til klubhusets og gårdens størrelse.
 6. Festens arrangør er eneansvarlig for at stille telte op og gøre klar til festen, ligesom vedkommende skal sørge for, at der er ryddet op senest dagen efter festen.
 7. Fester skal afvikles med respekt for de historiske rammer samt for naboerne og de omkringliggende klubber.
 8. Gældende lovgivning med hensyn til udskænkning af vin og spiritus under fester skal overholdes.
 9. Fester, der afholdes i klubhus og gård, er som udgangspunkt åbne for klubbens medlemmer. Det betyder i praksis, at festens arrangør mindst to uger inden festens afholdelse skal hænge en invitation op i klubhuset, som klubbens medlemmer kan skrive sig på og herefter deltage i festen. Hvis man ikke forinden har skrevet sig på invitationen eller er blevet personligt inviteret af festens arrangør, kan man som klubmedlem ikke dukke op og deltage i festen.
 10. Klubben er ikke lukket under fester. Det vil sige, at klubbens medlemmer skal kunne bruge klubbens faciliteter, som de plejer. Blandt andet skal der være fri adgang til omklædningsrummet før, under og efter festen.
 11. Klubbens bestyrelse skal give tilladelse til festens afholdelse og har ret til at afvise udlån af klubhus og gård, hvis særlige hensyn taler herfor.  Klubbens bestyrelse kan ligeledes tillade afholdelse af andre arrangementer end de her nævnte på klubbens område.
 12. Arrangøren skal selv sørge for alle forbrugsvarer, så som kaffe, the, toiletpapir, køkkenruller servietter m.m
 13. Klubben opkræver ved aftalens indgåelse et gebyr på 500 kr. fra festarrangøren. Beløbet skal betales umiddelbart til kassen i klubhuset efter aftale med Claus Palm, eller den der har ansvaret for klubhuskassen. Gebyret dækker bl.a. almindelig slitage på bygninger og inventar.

Bestyrelsen

30. marts 2019