Historien om Dragør Kajak Klub

 
 
 
 
 
 
 
 

i et kort sammendrag

6 unge Dragør-drenge – der lå og roede rundt i farvandet omkring byen i deres mere eller mindre hjemmebyggede kajakker - besluttede at starte Dragør Kajak Klub (DKK) den 1. september 1916 og klubben blev dermed den første kajakklub i Danmark.

Med slips eller butterfly og eventuelt pibe er nogle af Danmarks første kajakroere på vandet ved Dragør.Med slips eller butterfly og eventuelt pibe er nogle af Danmarks første kajakroere på vandet ved Dragør.

Dragør Kajak Klubs stiftelsesdokument fra 1. september 1916.Dragør Kajak Klubs stiftelsesdokument fra 1. september 1916.

Et skur på siden af Greisens skibshandel (nu sejlklubben - 50 meter længere ude mod molen) blev klubbens første klubhus.
Den første generalforsamling fandt sted den 1. april 1917. I løbet af dette år blev afholdt to generalforsamlinger, 6 bestyrelsesmøder, en kaproning med 10 deltagere og præmieuddeling på Strandhotellet samt et bal på Badehotellet med 40 deltagere.

Klubbens første klubhus bag Greisens skibsprovianthandel.Klubbens første klubhus bag Greisens skibsprovianthandel.

Penge skulle der bruges, og bl.a. blev der den 1. januar startet et lotteri med en kajak som hovedgevinst. Den skulle Carl Aage - en kajakbygger fra Bodestræde levere til 25 kr. Den 17. marts blev lotteriet trukket, og kajakken tilfaldt Nelly Møller. Hun blev det første kvindelige medlem. 3 år efter, i 1920, blev hun sur på drengene i DKK og startede sin egen klub ”Pilen” (den tredje kajakklub i Danmark) længere ude på Nordre mole.

DKK-roere opstillet til fotografering i 30'erne.DKK-roere opstillet til fotografering i 30'erne.

 Damerne ville også være med.
Damerne ville også være med.

Fra 1930’erne til 1970 deltog Dragør Kajak Klub i havnefesterne med kajakopvisning i havnen efterfulgt af et gigantisk show, hvor det endte med at alle røg en tur i vandet.

Fra havnefesterne - dette år var Missisippi temaet.
Fra havnefesterne - dette år var Missisippi temaet.

I 1948 blev Greisens hus solgt til sejlklubben og DKK måtte flytte ud til et skur ved Søndre mole.

DKK'ere foran skuret ved Søndre mole i 50'erne.
DKK'ere foran skuret ved Søndre mole i 50'erne.


I 1960 startede Dragør-Limhamn færgen og en tilkørselsvej til færgen blev anlagt mellem klubben og vandet! Det var ikke optimalt og klubben flyttede til "Smedjen" DKKs nuværende klubhus.
Ungdomsoprøret gik ikke udenom klubben. I 1968 blev styreformen ændret til et ægte medlemsdemokrati. En ugentlig plenarforsamling bestemte hvordan klubben dagligt skulle drives og medlemmerne blev virkelig entusiastisk engageret.

I 1970’erne og 1980’erne blomstrede klubben - de unge kunne lide at de selv havde meget at skulle have sagt. Klubben fik en af landets største ungdomsafdelinger og medlemmerne deltog i masser af kajakstævner og mesterskaber og vandt mange medaljer. Ved flere stævner var DKK den klub der stillede med flest deltagere.

max springer i kajakken
Max springer ud i kajakken.

Der var intet toilet i DKK før klubbens medlemmer, sammen med professionelle håndværkere, i 1981 byggede de nye bådeskure samt omklædnings-, bade- og toiletbygninger (de sorte bygninger på hver side af klubhuset).
I dag har Dragør Kajak Klub ca. 180 medlemmer - nogle med egen kajak, resten som brugere af klubbens mange forskellige kajaktyper - ligefra en havkajak til stabile turbåde, hurtige kaproningskajakker og polokajakker.

poloungdom
Ungdomsholdet spiller kajakpolo.

Klubben har et ungdomshold der har løbende optag af unge. Et eller to begynderhold for voksne starter hver forsommer. Hver onsdag kl. 18.30 i sommersæsonen har klubben sammen med Kajakklubben Pilen en kajakkonkurrence ud for Nordre mole.

/nfa