DVD med klubbens historie

   

   DVD med klubbens historie

Tom J. Andersens DVD med klubbens historie

dkk-dvd Tom J. Andersen har været medlem af Dragør Kajak Klub i 52 år, og i 2006 - måske     inspireret af sit eget 50 års jubilæum og klubbens 90 års jubilæum det år - besluttede   han sig for at få samling på klubbens historie.

 Den skulle på DVD, og det er den nu kommet med assistance fra såvel Dragør lokalarkiv   som nuværende og tidligere medlemmer af klubben, der bl.a. har bidraget med fotos,   fakta og gode historier.

DVD’en, der har titlen ”91 år i Dragør Kajakklub - glimt fra kaproning, trim, dagligliv, fest og løjer”, er spækket med billeder, resultater og historiske optegnelser. Den vidner om, at Dragør Kajak Klub har været et omdrejningspunkt i Dragørs moderne historie.

Derfor lå det lige for at give et eksemplar til Dragør Lokalarkiv, så forskere i lokalhistorien får mulighed for at granske det omfattende materiale, klubben og dens medlemmer har ligget inde med.

Kajakklubbens medlemmer har fået et eksemplar af DVD’en, mens alle andre kan købe den for 50 kr ved henvendelse til Dragør Lokalarkiv eller ved henvendelse til klubben.