Transportgodtgørelse og gebyrer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Klubmedlemmer, som stiller bil med plads til 5 personer eller derunder til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af andre klubmedlemmer, godtgøres med statens høje takst for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. Bilen skal så vidt muligt være fyldt op.
  2. Klubmedlemmer, som stiller bil med plads til mere end 5 personer til rådighed for klubture og konkurrenceture, godtgøres med statens høje takst for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse tillagt 25%.
  3. Klubmedlemmer, som stiller bil til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af kajak-traileren, godtgøres med statens høje takst for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse tillagt 25%.
  4. Klubmedlemmer, som stiller bil til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af andre klubmedlemmer eller til transport af kajak-traileren, godtgøres for eventuelle broafgifter eller køb af færgebilletter.
  5. Ovenstående bestemmelser gælder for klubture og konkurrenceture til lokaliteter i Danmark, Skåne, Halland, Blekinge og Småland.
  6. For klubture og konkurrenceture uden for Danmark, Skåne, Halland, Blekinge og Småland beslutter bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde om og i givet fald hvor meget klubmedlemmer, som stiller bil til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af andre klubmedlemmer eller til transport af kajak-traileren, skal godtgøres. Bestyrelsens beslutning skal tage udgangspunkt i bestemmelserne under 1-3. En begrundelse for beslutningen skal fremgå af referatet for bestyrelsesmødet, hvor beslutningen træffes.
  7. En klubtur er defineret ved, at alle klubmedlemmer har mulighed for at deltage ved tilmelding inden for en passende frist. Det er en tur, hvor klubmedlemmer gives mulighed for at ro kajak, men hvor også det sociale indslag vægtes højt. Typisk vil det dreje sig om en dagstur eller en (forlænget) weekendtur. I udgangspunktet er det bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem, som arrangerer turen, men bestyrelsen kan vælge at overdrage planlægningen af turen til andre klubmedlemmer. Dette skal da fremgå af referatet fra bestyrelsesmødet, hvor beslutningen træffes. Så vidt muligt offentliggøres klubture senest den15. april med opslag på klubbens hjemmeside samt i klubhuset og i omklædningsrummet.
  8. En konkurrencetur er defineret ved, at alle klubmedlemmer, som kan honorere konkurrencens krav til ro-egenskaber, eller er hjælper for et klubmedlem, der kan honorere konkurrencens krav til ro-egenskaber, har mulighed for at deltage ved tilmelding inden for en passende frist. Det er en tur med et socialt islæt, men hvor fokus i hovedsagen er på deltagelse i konkurrencen. Typisk vil det dreje sig om en dagstur eller en weekendtur for mindst to klubmedlemmer. Det kan f.eks. være til konkurrencer som Suså-løbet, Tour de Gudenå, Fyn Rundt, Mølleåens Blå Bånd og DM-løb.I udgangspunktet er det bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem, som arrangerer turen, men et klubmedlem kan godt tage initiativ til og stå for planlægningen af turen, hvis vedkommende blot orienterer bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem herom. Så vidt muligt offentliggøres konkurrenceture senest 2 måneder før konkurrencedatoen med opslag på klubbens hjemmeside samt i klubhuset og i omklædningsrummet.
  9. Klubmedlemmer, som stiller bil til rådighed for klubture og konkurrenceture til transport af andre klubmedlemmer eller til transport af kajak-traileren, afregner med klubkassereren efter klubkassererens anvisninger senest 1 måned efter turens afholdelse. Godtgørelsen kan ikke udbetales før turens afholdelse.
  10. For nogle konkurranceturer/Stævner er der en egenbetaling. Foregår stævnet på Sjælland og øerne er egenbetalingen til stævnet 200,00 kr. skal Øresundsbroen eller Storebæltbroen passeres er egenbetalingen sat til 400,00 kr.