Kontingent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamlingen den 17. marts 2024 vedtog følgende satser for årskontingentet fra og med 2025:

 1. Aktive medlemmer: 1500 kr.
 2. Passive medlemmer: 800 kr.
 3. Deltagere på ungdomsholdet (op til 23 år*): 850 kr.
 4. Andre børn og unge op til 15 år: 100 kr.
 5. Indmeldelesgebyr: 250 kr.
 6. Nøgle: 100 kr. i depositum
 7. Kursusafgift for nybegyndere 900 kr.
 8. Aktive medlemmer med ret til nøgle, når træningslederen har sagt god for det, samt ret for ikke-A-roere til at ro i Sandkassen.
 9. Medlemmer, som har ret til at komme i klubben, men uden ret til at ro
 10. Deltagere på ungdomsholdet. Efter individuel vurdering og med samtykke fra forældrene kan bestyrelsen give nøgle til en deltager på ungdomsholdet.
 11. Unge op til 15 år med ret til at komme i klubben og til at ro i følge med voksen. Når de er fyldt 15 år, betaler de kontingent som værende deltager på ungdomsholdet.
 12. Indmeldelsesgebyr skal være betalt, før man tager ud på den anden træningstur.
 13. Træningslederen står for udlevering af nøgle.

* Vedtaget på generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen den 26. marts 2023 vedtog følgende satser for årskontingentet fra og med 2024:

 1. Aktive medlemmer, voksne: 1500 kr.
 2. Aktive medlemmer, pensionister*: 850 kr.
 3. Passive medlemmer, voksne: 800 kr.
 4. Deltagere på ungdomsholdet (op til 23 år**): 850 kr.
 5. Andre børn og unge op til 15 år: 100 kr.
 6. Indmeldelesgebyr: 250 kr.
 7. Nøgle: 100 kr. i depositum
 8. Kursusafgift for nybegyndere 900 kr.
 1. Aktive medlemmer med ret til nøgle, når træningslederen har sagt god for det, samt ret for ikke-A-roere til at ro i Sandkassen.
 2. Som ad 1, blot enten folkepensionister, invalidepensionister eller førtidspensionister
 3. Medlemmer, som har ret til at komme i klubben, men uden ret til at ro
 4. Deltagere på ungdomsholdet. Efter individuel vurdering og med samtykke fra forældrene kan bestyrelsen give nøgle til en deltager på ungdomsholdet.
 5. Unge op til 15 år med ret til at komme i klubben og til at ro i følge med voksen. Når de er fyldt 15 år, betaler de kontingent som værende deltager på ungdomsholdet.
 6. Indmeldelsesgebyr skal være betalt, før man tager ud på den anden træningstur.
 7. Træningslederen står for udlevering af nøgle.

* Pensionister tæller alderspensionister (følger pensionsalderen), invalidepensionister, førtidspensionister samt efterlønnere.

** Vedtaget på generalforsamlingen 2016