Generalforsamling og Standerhejsning

18. marts 2024 08:27 , af Karsten Bundgaard

Generalforsamlingen er nu gennemført. Niels Febber Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt. Der var 21 stemmeberetteigede medlemmer tilstede. Febber gav ordet til formanden Ricco Leth der gennemgik beretningen for klubbens aktiviteter gennem vinteren og orienterede om planer og begivenheder i den kommende sæson. Han gennemgik også det reviderede regnskab for 2023 og budgettet for 2024 i store tal, og gjorde opmærksom på at det ligger på hjemmesiden.

Bestyrelsen forslag om ændring af kontingentgrupper blev vedtaget efter lidt diskussion og forklaring af klubbens økonomi når der i de kommende år ville blive mange der vil kunne går over til pensionistkontingent. Kontingentsatserne vil se således ud fra sæsonen 2025.

Aktive medlemmer: 1500 kr. - Passive medlemmer: 800 kr. - Deltagere på ungdomsholdet (op til 23 år**): 850 kr. - Andre børn og unge op til 15 år: 100 kr. - Indmeldelesgebyr: 250 kr. - Nøglegebyr: 100 kr.  - Kursusafgift for nybegyndere 900 kr.

Claus Borop havde meddelt at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. Ricco havde kontaktet Nora Adamsen der var villig til at træde ind i bestyrelsen, som kommer til at se ud som følger.

Formand Ricco Leth, Konkurranceleder Nora Adamsen, Kasserer Mary Meldrum Larsen, Materialemester Claus Holten, Køkkenmester Marchen Jersild, Træningsleder Axel Laursen, Sekretær Karsten Bundgaard. Alle blev valgt med akklamation. Revisorerne blev også genvalgt og Kennth Andresen var villig til at være revisorsuppleant. 

Der blev her holdt en pause i forhandlingerne og vi gik ud og hejste standeren under afsyngning af slagsangen. Vi havde ikke Kasper til at synge for i år, så fremførelsen blev knap så klangfuld.

Tilbage til klubhuset for at tage det 7. punkt på dagsordenen - Eventuelt. - Herefter takkede dirigenten Niels Febber Andersen forsamlingen for et roligt og velgennemført møde.