Indkaldelse til Generalforsamling

6. marts 2023 21:11 , af Karsten Bundgaard

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling  den 26. marts 2023, kl. 14.00 i DKKs klubhus.

Generalforsamlingens dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab samt budget forelægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
   • Bestyrelsens forslag til kontingenter og afgifter 2023. Bestyrelsen foreslår en mindre kontingentforhøjelse som vil træde i kraft i 2024.  Vedlæg 1
   • Bestyrelsen forstår en lovændring om tegningsretten i klubben.  Vedlæg 2
   • Bestyrelsen foreslår at investere i et elektronisk låsesystem.  Vedlæg 3

      5. Valg til bestyrelse. Formanden er på valg i lige år, og sidder dermed et år til. Resten af bestyrelsen er på valg.

 • Anne Holten har ønsket at træde ud. Bestyrelsen har kontaktet Marchen Jersild, der har bekræftet at hun er villig til at indtræde i stedet.  Følgende er forslag til den nye bestyrelses sammesætning.
   • Formand (lige år) Rico Bøhm Leth
   • Næstformand Claus Borop
   • Kasserer (ulige år) Mary Meldrum
   • Materialemester Claus Holten
   • Køkkenmester Marchen Jersild
   • Træningsleder Axel Laursen
   • Sekretær Karsten Bundgaard

     6.  Valg af revisor og revisorsuppleant

   • Bestyrelsen foreslår at Gritt Bille og Niels Febber Andersen bliver genvalgt


     7. Eventuelt

 

Vel mødt

Bestyrelsen