Indkaldelse til Generalforsamling 2024

3. marts 2024 09:41 , af Karsten Bundgaard

Logo DKK

 

 

Der indkaldes til generalforsamling  den 17. marts 2024, kl. 14.00 i DKKs klubhus.

 

Generalforsamlingens dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab samt budget forelægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
   • Bestyrelsens forslag til kontingenter og afgifter for Dragør Kajak Klub fra 2025.
   • Bestyrelsen foreslår at Pensionistkontingentet udgår så vi kun har Aktiv og Passiv.  Vedlæg 1.
 1. Valg til bestyrelse. Formanden er på valg i lige år, og kasseren er på valg i ulige år. Resten af bestyrelsen er på valg. 
   • Formand (lige år) Ricco Bøhm Leth
   • Næstformand Claus Borop (genopstiller ikke)
   • Kasserer (ulige år) Mary Meldrum
   • Materialemester Claus Holten
   • Køkkenmester Marchen Jersild
   • Træningsleder Axel Laursen
   • Sekretær Karsten Bundgaard

     6.  Valg af revisor og revisorsuppleant

   • Bestyrelsen foreslår at Gritt Bille og Niels Febber Andersen bliver genvalgt


     7. Eventuelt

 

Vel mødt

Bestyrelsen

Hent PDF fil

Bilag:

 Vedlæg 1