Information om O-løbet 6/10 2019

3. oktober 2019 10:15 , af Karsten Bundgaard

Løbsområde:

Bistrup Hegn.

Start og mål:

Bistrupskolen, Østfløjen ud mod Bistrupvej. Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød. KRAK 96 E6. Start og mål er i en lille gymnastiksal. Af hensyn til bl.a. start- og måltagerne opfordres flest mulige til at opholde sig udendørs i skolegården, hvor der er tre overdækninger.

Parkering:

Der kan parkeres på skolen, undtagen i de to skolegårde og brandvejene dertil. Der er P-pladser på begge sider lige ved indgangen til skolen, ved gavlen af Vestfløjen (ej brandvejen til skolegården) og langs den lige vej ved skolebygningerne. Indkørsel til skolen er fra Birkerød Parkvej og herefter Nordvanggårdsvej, som der også kan parkeres på.

Der kan køres til men ikke ind til skolen fra syd ad Nordvanggårdsvej. Der må ikke parkeres på Nordvangsgårdsvej fra syd. Lige før skolen er der en P-plads mod øst med ca. 20 pladser til en institution (ej afskiltet). Det er lige overfor Nordvangsparken (villavej), som der også kan parkeres på.

Vær opmærksom på skiltningen i området og overhold parkeringsreglerne.

Omklædning og bad:

Herreomklædning og bad er i Vestfløjen. Dameomklædning og bad er i Østfløjen. Gå ned af trapperne begge steder. 

Pigsko:

Pigsko er ikke tilladt i gymnastiksalen, på gange, i baderum og på toiletter (indendørs). 

Start- og målpost:

Der snitzles (hvide plastikstrimler) til start- og målposten ved Bistrup Hegn 300 m fra start og mål – heraf 180 m på den trafikkerede Bistrupvej. Start- og målposten skal ikke klippes (der er ingen klippetang og nummer). Start- og målposten sidder på østsiden af Bistrupvej ved indgangen til skoven. Startposten er markeret på kortet med en trekant og målposten med en dobbeltcirkel (samme sted). Det er tilladt at varme op til start- og målposten. Skolen er ikke afmærket på orienteringskortet.

Tvungen ind- og udgang af skoven:

Der er tvungen ind- og udgang af Bistrup Hegn ved start- og mål posten.

Målestoksforholdet:

Målestoksforholdet er 1:5.000. Det betyder, at 1 cm. på kortet svarer til 50 m i terrænet. Hvis du ikke før har løbet o-løb med dette målestoksforhold, så vil du typisk løbe for langt til et punkt.