Julehilsen fra Dragør Kajak Klub

22. december 2021 15:38 , af Karsten Bundgaard

Kære DKK’ere
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med dette års sidste nyhedsbrev. Kom og få noget frisk luft 2. juledag kl. 11.00 i Kongelunden på parkeringspladsen. DKK arrangere sit årlige og traditionsrige juleorienteringsløb. Der er varm punch, og alle de der har meldt sig til løbet behøver mange supportere og opmuntrende tilråb. 

Vi gik ind i 2021 i coronaens tegn og vi går nu snart ud af 2021, stadig i coronaens tegn. Vi kan kun håbe at restriktionerne ikke bliver så drastiske som i foråret. I det kommende år har vi ikke ombygning/renoveringsprojektet til at holde klubånden og modet oppe hos os allesammen. 

Broerne kom lidt sent i vandet, og med en sidste ind spurt i renoveringen blev omklædningsrummene klare så vi kunne åbne for vores nybegyndere med nogen restriktioner i begyndelsen af maj.


Det har været et fint år for klubben med hensyn til at få midler til både, redningsveste, pagajer og ikke mindst en ny romaskine.

Tidligere på året havde vi fået bevilget et beløb til køb af 1 Nelo Viper 60 og 1 Nelo Viper 51 i forbindelse med +60 projektet. På billedet er det desuden 2 privat indkøbte Nelo’er. I efteråret fik vi leveret 1 Nelo surf-kajak, 1 Nelo Viper 51 og 1 Nelo Viper 46.
Der er blevet noget blåt i bådehuset i dette år.

DGI/DKF har bevilget midler til at indkøbe en Runner og en Easy Master, som blev leveret da vi kørte til klubturen i Ry ved Silkeborgsøerne.

DGI/DKF udviklingsfond har desuden givet os midler til indkøb af en ny romaskine. I løbet af kort tid får vi systemet op køre så vi kan tage på virtuelle roture i vores omklædningsrum.

Vinteren er ubønhørligt over os. Broerne nåede lige at blive skadet i det sidste kraftige østenvejr. Både vores, roklubbens og Pilens broer sled sig løs og fik beskadiget pontoner, fæster og træværk. Der er et større renoveringsprojekt for havnen i den kommende vinter. Flydebroerne ligger nu i Madsens Krog og venter på at blive behandlet.

Der er blevet roet en hel del siden Standerstrygningen. Allerede nu er vi på 1200 km, og inden i modtager denne melding er tallet blevet helt uaktuelt, der er nogle der roer rigtig meget.

Hvis vejret tillader det vil der blive roet hver lørdag igennem vinteren. Der er efterhånden en del der tager i Amager Strandpark, så når det er nødvendigt bliver anhængeren hægtet på og vi kører i samlet flok til AS.


Vores ældste medlem i klubben Tom J. Andersen er desværre gået bort. Niels Febber Andersen har skrevet disse mindeord.

Nekrolog - Tom J. Andersen

Vi har i dag den 16. december 2021 taget afsked med DKKs ældste medlem og æresmedlem Tom J. Andersen. Han blev bisat fra Christianskirken i Lyngby.
Tom havde boet i Lyngby med sin familie i de sidste mange år, men han svigtede aldrig Dragør Kajak Klub som han blev medlem af i 50’erne - dengang klubben lå ved skurbyen.
Han blev hurtigt en af de markante personligheder i klubben og kunne, med sit gode humør, smittende latter og gode historier hurtigt få gang i klublivet.
I 1961 flyttede klubben til Madsens Krog og Tom fulgte med og i 70’erne var Tom i en årrække klubbens meget aktive sekretær.
Det kneb med få nye unge medlemmer, så Tom samlede et udvalg, der skulle komme med forslag til hvordan man kunne få flere.
Inden længe havde det givet resultat og det ligefrem væltede ind med friske unge mennesker. Plenarforsamlinger var et af de nye tiltag - og det var en succes, for de unge kunne godt lide at være med til at bestemme.
Tom arrangerede også Skumsprøjtsmøder, hvor klubbens blad blev skrevet (ikke kun af redaktøren selv, men af alle de fremmødte medlemmer) og derefter trykt på gammeldags stencilmaner. Derefter samlet og postet og så var det efterhånden midnat!
På trods af at Tom boede i Lyngby kørte han troligt den lange vej til Dragør for at deltage i klublivet og i mange år også på robanen hver onsdag ved Handicapløbet.
Vi er mange der vil mindes Tom for hans hyggelige, sjove og gode måde at være på og for det store arbejde for DKK.
Ære være Tom J. Andersens minde.

Niels Febber Andersen

Tom J. Andersen