Nyheder april 2021

1. april 2021 15:26 , af Karsten Bundgaard

Solgården
Vinteren 2020-21 har ikke gjort det store indhug i vores lager af brænde. Det står stadig i “Solgården” og fylder. Undertegnede har i påsken begyndt at lægge brændet ind i skurene. Jeg har nået noget, men hvis hver især tager lidt af gangen vil der inden kort tid være ryddet. Derefter kommer borde og bænke på plads.

Bestyrelsesmøde den 29. marts 2021
Bestyrelsen hold et virtuelt møde mandag den 29. kl 19.00. Der blev en del af aktiviteterne i 2021 behandlet. Begyndere 2021
Mik orienterede om begynderholdet som ror mandag og torsdag kl. 18.30 - 20.00. Mike og Anette styrer undervisningen, og der bliver kun dette ene begynderhold i år. På trods af utroligt mange interesserede er der kun 11 der har meldt at de vil begynde i Dragør Kajak Klub i år. Introduktionsdagen er sat til den 8. maj kl. 10.
Det forberedende arbejde til begynderkurset har gjort at Morten Kisbæk og Kasper Edwards er blevet godkendte af DKF som instruktør 1, og kan gå direkte op til prøven som instruktør 2. De er begge interesseret i at tage prøven, så Mik har sendt kompendium og materiale der skal til for at gå op til instruktør 2 prøven, og venter sådan set kun på at de ringer og siger at de har bestået.
Mik kontakter Falck eller Tryg for at få arrangeret et førstehjælpskursus som er obligatorisk for instruktørkurserne, men som også skal tilbydes til klubbens medlemmer.

Vi forsøger i år med et motionshold. Hver tirsdag kl. 17.00 vil der være fællesroning. Det er tænkt som et arrangement der kan aktivere forrige års begyndere, de der trænger til motion og de der blot har lyst til at ro sammen med andre.

+60 holdet ror hver tirsdag kl. 10.00 eventuelt kan vi også ro om torsdagen, men vi drikker kaffe etc. bagefter.

Ungdomsroning bliver onsdag kl. 16.30 og lørdag kl. 10.00. I år bliver det et samarbejde med vores nabo. Kajakklubben Pilen har også en mindre ungdomsgruppe, det kunne være rigtig fint at ro sammen og dermed skabe et miljø.

Åbning af klubben. 
Standeren er blevet hejst, Claus Palm satte den lige før Påske i al stilhed. Lidt senere supplerede Ricco med DKF's 100 års jubilæumsbanner. Vi skal ikke sætte vores lys under en skæppe, husk på at Dragør Kajak Klub er 105 år i år. Der findes stadig eksemplarer af jubilæumsbogen i kluhuset.Det ser pt ud til at vi kan åbne klubben den 6. maj. Vi afventer udmelding fra Dansk Idrætsforbund og DKF. Handicap starter stort set samtidig med at vi kan åbne klubhus og omklædning. Der er for så vidt ingen restriktioner på at af holde konkurrencen, men til omklædningen vil der kun være adgang for de der kan fremvise en vaccinationsattest eller en godkendt Coronatest. Hvordan det skal administreres ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men regner med at der vil komme retningslinjer fra DIF og DKF.

Arbejdsweekender.
Vi skal have ryddet “pumperummet”. Ricco har haft kontakt med Ole og de er enige om at Ole fjerner det der er hans, og det han vil have. Claus sætter tingene til salg efter påske og det resterende bliver smidt ud, så rummet er tomt til den første arbejdsweekend.
Claus kom med forslag til 2. datoer til arbejdsweekends. Den første bliver den 25. april. Den anden bliver den 23. maj.
Bænkene i Solgården tænger til maling, og det gør også døren til bådehuset. Claus sørger for maling fra havnen.
Anne har vasket det meste af køkkenet ned. Der mangler kun skabet under vasken, men der har vi et museproblem som skal løses. Mussefælden skal armeres, (pølse eller ost) hvis den ikke er det, virker den ikke.

Dragørmesterskabet
Erik Rasmussen fra “Pilen” har foreslået at DM afholdes søndag den. 22 august. Bestyrelsen accepterede datoen og den er skrevet i kalenderen. Teksten er som følger:

Der afholdes DM (Dragørmesterskaber) sammen med kajakklubben Pilen søndag den 22. august. 2021 kl. 11.
Der vil være en begynderrække (1. årsroere) for hhv herrer og damer.
Ellers opstilles i de forskellige aldersgrupper som sædvanligt: Ungdom, Senior og Old boys/girls.
Der ros kun i turbåd - ens for alle! Lodtrækning om turbåd kl.10.30
Der er frokost efter konkurrencen ca. kl 13.00.

Fondsmidler
Beløbet fra Johannes Fogs Fond er blevet benyttet til nye døre til omklædningen. De bliver leveret lige efter påske. Resten af beløbet bliver brugt til at købe hårdttræ til bænkene i omklædningsrummene.

Diverse 
Ricco og Claus har haft møde med havnefogden som har givet tilsagn om at reparere taget på bådehuset, som lækker.
Der har været håndværkere som har renset taget for mos og gjort det klart til at der lægges ny tagpap på.
Havnen kan ikke, og har ikke penge til at rense tang op i Madsens Krog.
Claus prøver om det er mulig at låne en WiFi extender så vi kan få undersøgt om vi kan forbedre havnens WiFi netværk i klubben.
Ricco ser på en mini PC og Mik har en skærm i overskud der skulle passe ved indgangsdøren til dameomklædningen.
Claus H og Peter B har lagt lister og nyt tæppe på gulvet under kajakkerne. Derved bliver de underste kajakker bedre beskyttet mod skader.

Hav en god sommer og sæson.

Bestyrelsen