Plenum og Standerstrygning 2021

26. oktober 2021 13:22 , af Karsten Bundgaard

Mødet startede med at formanden redegjorde for bestyrelsens planer og igangværende projekter. Anne havde sørget for kager og Tommy havde brygget kaffe.
Ricco har haft et møde med havnen, hvor vi blev lovet at havnen vil udskifte brædderne på på bagsiden af bådehusene. Det er planlagt at skulle ske i løbet af vinteren.

Bestyrelsen er ved at udarbejde en “drejebog” Så det bliver klart hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer har ansvar for og hvilke opgaver og tiltag der skal sættes i værk i løbet af året. Det vil gøre det nemmere at gå til hvis og når der sker fornyelser i bestyrelsen.

Ricco arbejder med en arkitekt for at få lavet tegninger til ombygning/tilbygning af omklædningen. Tegningerne skal kun bruges til at søge kommunen om tilladelse til en tilbygning på omklædningen. Der er ingen planer om at sætte det igang på nuværende tidspunkt. Vi tar det stille og roligt og ser hvordan det går med Roklubbens realisering af deres planer om udbygning af bådehuset ved siden af vores omklædning.

Vi har fået ny romaskine, så der nu står 2 maskiner i omklædningen. Den nye maskines display har bluetooth indbygget, data fra romaskinen kan overføres til et fjernsyn, så det er muligt at tage på virtuelle roture her i landet og i udlandet. Der er indtil videre lavet en interimistisk løsning med det gamle TV fra klubhuset. Vi overvejer at købe en større skærm og et nyt display til den gamle romaskine så det er muligt at ro med eller mod hinanden på vores 2 maskiner. Ricco har sat systemet op, og Oscar Mathias var den anden der fik roet en lille prøvetur.

I løbet af vinteren skal Søren Levinsen gå i gang med renovering af bordpladerne på bordene i klubhuset. Det næste bliver så at vi skal finde ud af hvad farven skal være!

Søren Levinsen orienterede om handicapsystemet. Det har nu været i drift i 2 år, og trænger måske nu til en opdatering og justering. Søren kunne godt tænke sig at der bliver nedsat en gruppe der sammen med ham skal se på funktionaliteten af de enkelte moduler i systemet.

Forrige weekend blev handicapbøjerne taget ind, og fredag før Standerstrygningen blev følgebåden taget på land. Den var meget begroet. Det er ikke mærkeligt at den ikke kunne komme op og plane. Den er nu renset med skraber i bunden og trykspulet og er blevet helt pæn. Den vil nu være på land til vinteren er overstået. Der er nogle ting som skal gennemgås og forbedres i løbet af vinteren. Bl. a. skal styretøjet efterses/repareres eller eventuelt udskiftes. Maling og polering kan også komme på tale.

Så gik formanden over til at uddele årets ro-flidspræmier. Der er 22 der har roet over 250 km. Igen i år blev det Kennet Andresen der havde vist den største ihærdighed. Han har roet 2288 km i det våde element og 251 km. på romaskinen, som ikke tæller med i årsopgørelsen) Alle 22 der har roet mere end 250 Km er listet efter Kennet.

Vi gik herefter undenfor for at tage Standeren ned. Formand Ricco kaldte "Kammeraterne" til orden og sangen blev behørigt afsunget medens Standeren langsomt blev sænket.

Tak for denne sæson.