Ro-sæsonen 2020 er slut - Ro-sæsonen 2021 er begyndt

26. oktober 2020 08:14 , af Karsten Bundgaard

Standerstrygning 24/10 2020

Med god afstand blev DDK's stander taget ned lørdag kl. 14 i pænt efterårsvejr. Den sædvanlige sang blev ikke afsunget, dels på grund af restriktionerne og dels på grund af at en følelse af at det vil være fint med en fornyelse af repertoaret. Det har været en god sæson sportsligt set, selv om der har været en del begrænsninger på klubaktiviteterne. Efter standerstrygningen samles vi i solgården hvor Ricco Leth opsummerede sæsonens resultater.

Præmieoverrækkelse i solgården 2020

Inde vi gik over til præmieoverrækkelse for flest roede kilomter takkede Ricco Tommy og Claus P for deres store engagement i driften af klubhuset og i afvikling af handicap onsdagene. Bubi og Bent fik en stor tak for deres arbejde med ungdomsroere og han orienterede om planerne for arbejdet i denne gruppe til næste år. Der er stillet nogle resourcer tilrådighed fra DKF og klubben har købt 2 næsten nye juniorkapkajakker. "Kajakpakken" der er stillet til rådighed indeholder også støtte fra en konsulent, der ved meget om hvordan og hvorledes vi kan få udviklet ungdomsarbejdet. Der er også en kontakt til Kajakklubben Pilen om et samarbejde i ungdomsgruppen. Ricco takkede Karsten for arbejdet med hjemmesiden og den linde strøm af informationer med billeder fra arrangementer og handicaproning. Ricco orienterede om fondstudvalgets arbejde og de fonde hvor der er søgt om støtte, specielt seniorroningen som er et tiltag fra denne sæson, som vi meget gerne vil udbygge i næste sæson for at få flere af klubbens ældre roere på vandet igen. Til at opnå det vil en opgradering af klubbens mere stabile kajakker være ønskeligt. Vi har søgt Veluxfondens projekt "Aktive ældre +60"
Ricco og Karsten havde et kaffemøde med Roklubben for at blive orienteret om deres planer om udbygning. De har fået lavet tegninger, og deres planer er en udbygning på 8m x 4m for at få plads til deres både. På mødet blev det diskuteret om det ikke var en god ide at i vi søgte sammen om et projekt. Hvis og når vi vil udbygge, kommer bygningerne til at hænge sammen. Det vil vi arbejde på fremover, og det vil involvere fondsudvalget.
På slutningen af sæsonen har vi forsøgt med at lave nogle dage hvor man "går til kajak". Hver mandag kl. 17.00 vil der være samling og fælles roning. Det fungerede selv om det ikke var mange der benyttede sig af tilbuddet. Det skal nok komme når det bliver lidt mere indarbejdet. Tak til Mik for at få det sparket igang.
Renoveringen starter på lørdag på grund af de nye restriktioner bliv vi delt så nogle få arbejder indendørs og andre udendørs. Alt der bliver revet ned skal på anhængere og køres på genbrugspladsen så der ikke ligger noget igen og skæmmer området. 
Søren Levinsen fik en stor tak med på vejen for det meget flotte og velfungerende handicapregneark han har lavet på Googlesheet. Det har gjort at der en en meget mere samlet målgang og dermed et større konkurranceelement i onsdagsroningen. Det var også meget mere uforudsigeligt hvem der vandt årets handicaproning. Med en lille margin sneg Claus Holten sig op på første pladsen. Efter fintælling og ekstra gennemregning var det Claus Holten som vandt med 259 point over Jens Blochs på 2. pladsen med 258 point og på 3. pladsen Thomas Brandt Pedersen med 255 point.
Ricco sluttede med at opfordre alle medlemmer til at støtte op om bestyrelsen og udvalgene. Det kan godt være at alle ikke er helt enige i det der bliver gjort eller skal gøres, men bestyrelsen gør det ikke for at genere nogen, den er jo valgt af medlemmerne og arbejder kun i klubbens interesse. Bestyrelsen forsøger at orientere så godt som muligt ved jævnligt at sende ud nyhedsbreve via hjemmesiden. Det er derfor viktigt at alle opdatere sin profil når det er nødvendigt, specielt hvis man får ny mailadresse eller mobilnummer. 
Herefter gik vi over til at overrække kilometerpræmier. Der er 21 roere der skal have gavekort som gælder hos DanSprint. 100 kr. gavekort til alle der har roet mere end 250 km, 200 kr. til alle der har roet mere end 500 km. og et gavekort på 300 kr. til alle der har roet mere ende 1000 km. Til slut et gavekort på 500 kr. til den der har roet flest km. Der blev igen i år Kennet Andresen med 2076 km. Ialt blev det et meget flot årsresultat. Der blev roet 2.121 turer af en samlet længde på 21.220 km.Kilometerregnskab