Generalforsamling 2020

Logo DKK

 

 

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling  den 27. juni 2020, kl. 14.00 i DKKs klubhus.

Generalforsamlingens dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab samt budget forelægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag til vedtægtsændringer af §6 og §8
  2. Bestyrelsens forslag til kontingenter og afgifter 2021.
  3. Forslag til ombygning af omklædningsfaciliteter og godkendelse af finansiering.
   Fremlægges af Claus og Ricco.
  4. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens dispensation fra beløbsgrænsen bestyrelsen må disponere uden godkendelse mht ombygningen samt eventuelt at optage et byggelån.
  5. Valg til bestyrelse. Ole Lillelund, Malene Jørgensen og Morten Thomsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen har følgende forslag til den nye bestyrelses sammesætning.
   • Formand (lige år) Rico Bøhm Leth
   • Næstformand Claus Borop
   • Kasserer (ulige år) Mary Meldrum
   • Materialemester Claus Holten
   • Køkkenmester Anne Holten
   • Træningsleder Mikael Østergaard
   • Sekretær Karsten Bundgaard

       7.  Valg af revisor og revisorsuppleant

   • Bestyrelsen foreslår Gritt Bille og Niels Febber Andersen bliver genvalgt

       8. Eventuelt

Vel mødt

Bestyrelsen

Bilag:

 4.1 Forslag til vedtægtsændringer

 4.2 Forslag til kontingent 2021

 4.3 Forslag til ombygning

 4.4 Forslag til dispensation fra vedtægterne vedrørende omkostninger og finansiering af ombygning